XXX Chats

dating agencies in maidstone kent

How to run dating offers on facebook

Reklamy nesmí propagovat finanční produkty a služby, které jsou často spojované se zavádějícími nebo podvodnými propagačními praktikami, např.

Reklama nesmí obsahovat obrázky, které ukazují stav předtím a potom, nebo takové obrázky, na kterých je naznačen nečekaný nebo nepravděpodobný výsledek.

Obsah reklamy nesmí naznačovat nebo se snažit vytvořit negativní vnímání vlastního těla s cílem propagovat dietu, snížení hmotnosti nebo jiné produkty související se zdravím.

Last year, WMATA put up posters in its Metro stations advertising a "gay hookup, dating, cruising and sex site," called -- brace yourself -- "Squirt" (decency prevents the inclusion of a link).

The ads were befitting of the directness of the name.

Reklamy na online seznamky jsou povoleny pouze na základě předchozího písemného oprávnění.

Tyto reklamy musí splňovat požadavky na zacílení pro seznamky a naše pravidla pro udržení kvality seznamek, která jsou uvedena tady.Pokud se domníváte, že jsme vaši reklamu neschválili omylem, kontaktujte nás.Abychom vám usnadnili vytváření reklam, které vyhovují našim zásadám, a jsou uživatelsky příjemné, zaměřili jsme se na několik oblastí, ve kterých často dochází k nejasnostem.Další informace o zásadách zobrazíte kliknutím na následující odkazy: Během procesu schvalování reklamy prověříme obrázky, text, cílení a umístění reklamy a také obsah úvodní stránky reklamy.Reklamu nemusíme schválit, pokud obsah úvodní stránky není plně funkční, neodpovídá produktu nebo službě propagované v reklamě nebo plně nevyhovuje našim zásadám pro reklamu.Reklamy nesmí diskriminovat ani podněcovat k diskriminaci lidí na základě osobních vlastností, jako jsou rasa, etnická příslušnost, barva pleti, národnost, náboženství, věk, pohlaví, sexuální orientace, genderová identita, rodinný stav, zdravotní postižení, zdravotní stav nebo genetické abnormality.Reklamy nesmí propagovat prodej ani užívání produktů nebo služeb pouze pro dospělé, s výjimkou reklam týkajících se plánovaného rodičovství a antikoncepce.Mějte na paměti, že reklamy, které propagují nebo zmiňují alkohol, jsou v některých zemích zakázané.Mimo jiné se jedná o následující země: Afghánistán, Brunej, Bangladéš, Egypt, Gambie, Kuvajt, Libye, Litva, Norsko, Pákistán, Rusko, Saúdská Arábie, Turecko, Spojené arabské emiráty a Jemen.Mezi taková práva patří autorská práva, práva k ochranné známce, právo na soukromí, práva týkající se zveřejňování nebo jiná osobní či vlastnická práva.Pokud chcete nahlásit obsah, který podle vašeho názoru zasahuje do vašich práv nebo je porušuje, navštivte naše centrum nápovědy k duševnímu vlastnictví.

Comments How to run dating offers on facebook